יועץ אקוסטיקה מול הרשות

בתקופה זו, בה אנו חיים כיום, נושא האקוסטיקה התפתח מאוד בעולם והן במדינת ישראל בפרט.

היום, באם יזם/קבלן רוצה לבנות מבנה מגורים לדוגמא, הוא צריך להביא חוות דעת של יועץ אקוסטיקה, שבא הוא מפרט את השפעת כלל מקורות הרעש על הסביבה. לדוגמא, השפעת מעבי מיזוג אוויר, גנרטור, מפוחים , מכפלי חנייה ושלל מערכות מכניות שונות במבנה שעלולות להביא למטרד אקוסטי לסביבה.

למעשה, דרישה זו של הרשות להביא חוות דעת זו לצורך התר אקוסטי, ממזערת לנו את "בעיות הרעש" העתידיות שכן יש גורם שמתכנן את האמצעים האקוסטיים לאותן מערכות "מרעישות" שעלולות לגרום למטרד אקוסטי בעתיד.

בנוסף לחוות הדעת האקוסטית הראשונית של המתכנן האקוסטי, הרשות תדרוש בסיום העבודה אישור של אותו מתכנן אקוסטי על כך שהיזם/קבלן פעלו על סמך אותו תכנון אקוסטי ראשוני.

ניתן להסיק מכך, שהדרישה של הרשות לחוות דעת אקוסטית, באה להגן על התושבים עצמם שגרים באותו אזור שעלול להיות מרעיש בעתיד, במיוחד שמודבר על ערים בהן הבנייה היא צפופה וגודל האוכלוסייה למ"ר היינו גדול והסבירות לבעיות רעש הולכות וגדלות.

כמו כן, בעת בנייה של מבנה מגורים, בית פרטי , ישנו תקן שמחייב את אותו קבלן/יזם לבנות לפיו, התקן העיקרי היינו תקן 1004, לכן היום הרבה יזמים/קבלנים לוקחים יועצי אקוסטיקה בעת התכנון הראשוני של מבנה מגורים. יועץ האקוסטיקה , מקבל את תוכנית הראשונית של מבנה המגורים מהאדריכל, ועל פי אותה תוכנית, יועץ האקוסטיקה מוציא חוות דעת אקוסטית שממפה את שלל מערכות המבנה ונותנת תכנון אקוסטי ע"מ לעמוד בתקנים הרלוונטיים.

נושא נוסף ומעניין היינו נושא רעש כבישים או רכבות, היום ישנן תוכנות שמבצעות חיזוי רעש ממוחשב TNM , גם לנושא זה יש להתייחס, תוכנות אלו יודעת לבצע חיזוי של הרעש ע"פ ספירות תנועה של אותם כבישים ומרחק של הכביש מן הבתים המתכוננים וע"פ אותן תוצאות של התוכנות , ניתן לבצע תכנון אקוסטי למעטפת המבנה ע"מ לעמוד בתקנות האקוסטיות הרלוונטיות לנושא רעש כבישים או רכבות.