רעשים ממערכות מכניות

בעירים הצפופות של מדינתנו הקטנה, ישנן בעיות רעש רבות הגורמות למטרד אקוסטי ממערכות מכניות כמו מזגנים, מערכות אוורור, גנרטורים, מפוחים מכפלי חנייה וכו', מדידה של רעש ממערכת מכנית צריכה להתבצע כאשר רמת רעש הרקע נמוכה, בד"כ עדיף לבצע זאת בשעות הליל המאוחרות. מדידת הרעש מבוצעת פעם אחת כאשר המערכת אינה עובדת ע"מ לבדוק מה רמת רעש רקע ולאחר מכן מבצעים מדידה נוספת שבה המערכת המכנית עובדת ע"מ  לראות האם יש הפרשים בין הערכים האקוסטיים ורמות הרעש. מדידה של רעשים ממערכות מכניות מבוצעת בתוך החדר של המבנה( קולט הרעש) כאשר החלונות פתוחים ודלת מקבל הרעש סגורה.

התקנות האקוסטיות שמפנות לנושא רעש ממערכות מכניות ( מזגנים, מפוחים, גנרטור וכו') הן תקנות התש"ן 1990, ישנו הבדל בין רמות הרעש האקוסטיות המותרות בשעות היום למול רמות הרעש האקוסטיות שמותרות בשעות הליל. ההחמרה היא בשעות הליל כאשר רמת הרעש האקוסטיות המותרת בתוך החדר היינה 40 dB(A) לכל היותר, כאשר החלון פתוח.

ישנים דרכים לפתור את הבעיות האקוסטיות עם המערכות המכניות, יש לוודא כי המערכת רחוקה מספיק מחלון הדירה ולבדוק את רמת הרעש של המערכת המכנית טרם התקנתה ע"י קבלת נתונים אקוסטיים מהיצרן של אותה מערכת. לצורך בדיקות אלו יש להתייעץ עם יועץ אקוסטיקה לצורך תכנון אקוסטי ראשוני נכון. דבר נוסף שיש לשים לב אליו היינו נושא הרעידות, ייתכן והמערכת אינה יושבת על בסיס המונע ממעבר רעידות אל המבנה, יש לבחון נושא זה גם כן באמצעות יועץ אקוסטי.

במידה ומדובר בבית עסק שמפעיל מערכות מכניות מרעישות, ניתן לפנות לרשות מקומית בבקשה שתחייב את אותו בעל עסק לעמוד בתקנות האקוסטיות הרלוונטיות ושיעמוד בקריטריון הרעש המותר.

במידה ומדובר בבית פרטי, ניתן לבצע מדידת רעש, באמצעות יועץ אקוסטיקה,  אצל מקבל הרעש ויחד עם חוות דעת אקוסטית לפנות לגורם אכיפה ע"מ לפתור את הנושא.