תקנים ותקנות רלוונטיות בתחום האקוסטיקה

תקנים בתחום התכנון:

ת"י 1004- התקן האקוסטי המרכזי שמדברים עליו בעת תכנון מבנה מגורים, היינו תקן 1004 , שמתחלק למספר חלקים:

ת"י 1004 חלק 1 אקוסטיקה בבנייני מגורים , שמנחה על בידוד אקוסטי של תקרות ורצפות שבין חללי דירה לבין יתר חללי הבניין ושיטות חישוב אקוסטיקה בבנייני מגורים.

ת"י 1004 חלק 2 אקוסטיקה בבניני מגורים , בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1004 חלק 3 אקוסטיקה בבנייני מגורים , מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות , דרישות ושיטות בדיקה.

ת"י 1004 חלק 4 – אקוסטיקה בבנייני מגורים, מפלס לחץ הקול הנגרם ממתקני תברואה – דרישות שיטות בדיקה.

ת"י 2004 חלק 1 – אקוסטיקה במבנים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע – קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים.

ת"י -1418 לרעש ממערכות אינסטלציה- תקן אקוסטי זה עוסק בבדיקות רעש ממתקני אינסטלציה שונים , התקן מציג את רמות הרעש צנרת ואינסטלציה מקסימליות מותרות.

ת"י 5281 התקן הישראלי לבנייה ירוקה היינו תקן וולנטרי המתייחס לרוב סוגי המבנים בישראל ( מגורים , משרדים, מסחר , חינוך, בריאות וכד') , נושא תכנון האקוסטיקה מובא גם כן בתוך תקן זה.

רעש כבישים הקו המנחה כיום לתכנון אקוסטי רעש כבישים היינו, מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים של המשרד להגנת הסביבה.

רעש מטוסים מגבלות בנייה בגין רעש מטוסים – תמ"א 2/4 .

תקנות למניעת מפגעים ( רעש בלתי סביר) התש"ן 1990 תקנות שמנחות את אופן מדידת הרעש משלל גורמים שונים ואת התקן האקוסטי הנדרש שיש לעמוד לפיו.